Monday, January 1, 2007

Top 100 Japanese Women's Marathon Performances

Updated 9/29/14

1. 2:19:12 – Mizuki Noguchi, Berlin 2005
2. 2:19:41 – Yoko Shibui, Berlin 2004
3. 2:19:46 – Naoko Takahashi, Berlin 2001
4. 2:21:18 – Mizuki Noguchi, Osaka 2003 [2]
5. 2:21:22 – Yoko Shibui, Chicago 2002 [2]
6. 2:21:37 – Mizuki Noguchi, Tokyo Int'l 2007 [3]

7. 2:21:45 – Masako Chiba, Osaka 2003
8. 2:21:47 – Naoko Takahashi, Bangkok 1998 [2]
9. 2:21:49 – Naoko Takahashi, Berlin 2002 [3]

10. 2:21:51 – Naoko Sakamoto, Osaka 2003
11. 2:22:12 – Eri Yamaguchi, Tokyo Int'l 1999
12. 2:22:19 – Naoko Takahashi, Nagoya 2000 [4]
13. 2:22:46 – Reiko Tosa, London 2002
14. 2:22:56 – Harumi Hiroyama, Osaka 2000

15. 2:23:11 – Yoko Shibui, Osaka 2001 [3]
16. 2:23:14 – Naoko Takahashi, Sydney 2000 [5]

17. 2:23:23 - Risa Shigetomo, Osaka Int'l 2012
18. 2:23:26 – Hiromi Ominami, Berlin 2004
19. 2:23:26 – Harumi Hiroyama, Nagoya 2006 [2]
20. 2:23:30 – Mari Ozaki, Osaka 2003
20. 2:23:30 - Yoshimi Ozaki, Tokyo Int'l 2008
22. 2:23:34 - Ryoko Kizaki, Nagoya 2013
23. 2:23:42 - Yoko Shibui, Osaka 2009 [4]
24. 2:23:43 – Takami Ominami, Rotterdam 2002
25. 2:23:48 – Yumiko Hara, Osaka 2007

26. 2:23:56 - Yoshimi Ozaki, Yokohama Int'l 2011 [2]
27. 2:23:57 – Reiko Tosa, Nagoya 2004 [2]
28. 2:23:58 – Yoko Shibui, Nagoya 2006 [5]
29. 2:23:59 – Mari Ozaki, Osaka 2005 [2]

30. 2:24:05 - Mizuki Noguchi, Nagoya 2013 [4]
31. 2:24:09 - Yukiko Akaba, London 2011
32. 2:24:11 – Reiko Tosa, Boston 2006 [3]
33. 2:24:14 – Mizuki Noguchi, Saint-Denis 2003 [5]
33. 2:24:14 - Yoshimi Ozaki, Nagoya 2012 [3]

35. 2:24:19 – Yumiko Hara, Nagoya 2005 [2]
36. 2:24:20 – Yumiko Hara, Helsinki, 2005 [3]

37. 2:24:21 - Kayoko Fukushi, Osaka Int'l 2013
38. 2:24:25 – Megumi Oshima, Nagoya 2005
39. 2:24:27 - Yuri Kano, Tokyo Int'l 2008
40. 2:24:28 - Remi Nakazato, Nagoya 2012
41. 2:24:29 - Remi Nakazato, Yokohama Int'l 2011 [2]
42. 2:24:33 – Rie Matsuoka, Paris 2002
42. 2:24:33 – Tomo Morimoto, Vienna 2006
44. 2:24:34 – Harumi Hiroyama, Osaka 2002 [3]
45. 2:24:36 – Reiko Tosa, Nagoya 2000 [4]
46. 2:24:38 - Kayoko Fukushi, Chicago 2011 [2]
47. 2:24:39 – Naoko Takahashi, Tokyo Int'l 2005 [6]
47. 2:24:39 – Mari Ozaki, Osaka 2007 [3]
49. 2:24:43 – Yuri Kano, Osaka 2007 [2]

50. 2:24:47 – Reiko Tosa, Tokyo Int'l 2000 [5]
50. 2:24:47 – Megumi Oshima, Nagoya 2004
[2]
52. 2:24:54 – Ryoko Eda, Nagoya 2005
53. 2:24:55 - Yukiko Akaba, London 2010 [2]
54. 2:24:57 - Azusa Nojiri, Osaka Int'l 2012
55. 2:25:02 – Rie Matsuoka, Tokyo Int'l 2002 [2]
55. 2:25:02 - Yoko Shibui, Nagoya 2012 [6]
57. 2:25:03 – Takami Ominami, Nagoya 2003 [2]
58. 2:25:09 – Masako Chiba, Saint-Denis 2003 [2]
59. 2:25:10 - Kiyoko Shimahara, Hokkaido 2009
60. 2:25:11 – Masako Chiba, Rotterdam 2002 [3]
61. 2:25:14 – Kayoko Obata, Osaka 2000
62. 2:25:21 – Yasuko Hashimoto, Nagoya 2005

63. 2:25:25 – Naoko Sakamoto, Saint-Denis 2003 [2]
63. 2:25:25 - Yoshimi Ozaki, Berlin WC 2009 [4]
64. 2:25:26 - Mai Ito, Nagoya 2012
64. 2:25:26 - Ryoko Kizaki, Nagoya 2014 [2]
67. 2:25:29 – Naoko Sakamoto, Osaka 2004 [3]
67. 2:25:29 - Azusa Nojiri, London 2011 [2]
69. 2:25:31 - Eri Hayakawa, Nagoya 2014
70. 2:25:33 - Mizuki Noguchi, Nagoya 2012 [6]
71. 2:25:34 – Tomo Morimoto, Osaka 2008 [2]
72. 2:25:35 – Mizuki Noguchi, Nagoya 2002
[7]
73. 2:25:38 - Mizuho Nasukawa, Tokyo 2009
74. 2:25:40 - Yukiko Akaba, Osaka 2009 [3]
74. 2:25:40 - Yoshiko Fujinaga, London 2011
76. 2:25:43 - Mari Ozaki, London 2010 [4]
77. 2:25:46 – Harumi Hiroyama, Helsinki 2005 [4]
77. 2:25:46 – Masako Chiba, Sapporo 2005 [4]
79. 2:25:48 – Naoko Takahashi, Nagoya 1998 [7]

80. 2:25:51 – Yurika Nakamura, Nagoya 2008
80. 2:25:51 - Yoko Shibui, Tokyo Int'l 2008 [7]
82. 2:25:52 – Miyoko Takahashi, Rotterdam 1994
82. 2:25:52 – Kayoko Obata, Osaka 2006 [2]
84. 2:25:56 – Harumi Hiroyama, Osaka 2005 [5]
84. 2:25:56 - Yuko Watanabe, Osaka Int'l 2013
86. 2:26:00 – Masako Chiba, Chicago 2005 [5]
86. 2:26:00 - Yukiko Akaba, Osaka Int'l 2014 [4]
88. 2:26:01 – Kazumi Matsuo, Nagoya 2001
89. 2:26:02 – Kiyomi Ogawa, Nagoya 2005
90. 2:26:03 – Makiko Ito, Rotterdam 1997

91. 2:26:04 – Takami Ominami, Nagoya 2001 [3]
91. 2:26:04 – Hiromi Ominami, Chicago 2006 [2]
93. 2:26:05 - Tomomi Tanaka, Nagoya 2014
94. 2:26:06 – Reiko Tosa, Edmonton 2001 [6]
95. 2:26:08 - Eri Okubo, Tokyo 2012
95. 2:26:08 - Yukiko Akaba, Nagoya 2012 [5]
97. 2:26:09 – Tomoe Abe, Osaka 1994
97. 2:26:09 – Nobuko Fujimura, Osaka 1994
97. 2:26:09 – Miki Ohira, Osaka 2008
 
100. 2:26:10 – Junko Asari, Osaka 1994
100. 2:26:10 - Tomo Morimoto, Berlin 2010 [3]
-----
102. 2:26:11 – Junko Asari, Rotterdam 1998 [2]
102. 2:26:11 – Chika Horie, Sapporo 2002
104. 2:26:14 – Kiyoko Shimahara, Sapporo 2005 [2]
105. 2:26:15 – Kazumi Matsuo, Berlin 2000 [2]
105. 2:26:15 – Reiko Tosa, Tokyo Int'l 2006 [7]
107. 2:26:17 – Hiromi Ominami, Rotterdam 2003 [3]
107. 2:26:17 - Eri Hayakawa, Nagoya 2013 [2]
109. 2:26:18 – Kayoko Obata, Osaka 1999 [3]
110. 2:26:19 – Yoshimi Ozaki, Nagoya 2008 [5]
111. 2:26:20 – Mizuki Noguchi, Athens 2004 [8]
112. 2:26:21 – Yukiko Okamoto, Nagoya 2001
113. 2:26:23 - Yoko Miyauchi, Nagoya 2012
114. 2:26:25 – Kayoko Fukushi, Berlin 2014 [3]
115. 2:26:26 – Yumi Kokamo, Osaka 1992
115. 2:26:26 – Yoshiko Yamamoto, Boston 1992

115. 2:26:26 – Junko Asari, Osaka 1993 [3]
115. 2:26:26 – Mitsuyo Yoshida, Osaka 1994
119. 2:26:27 – Tomoe Abe, Osaka 1993 [2]
119. 2:26:27 – Hiromi Suzuki, Osaka 1996
119. 2:26:27 - Mari Ozaki, Osaka 2010 [5]
122. 2:26:29 – Megumi Oshima, Helsinki 2005 [3]
122. 2:26:29 - Tomo Morimoto, London 2009 [4]
122. 2:26:29 - Yukiko Akaba, Osaka 2011 [6]

125. 2:26:32 – Yasuko Hashimoto, Berlin 2003 [2]
125. 2:26:32 - Ryoko Kizaki, Yokohama 2011 [3]
127. 2:26:33 – Yoko Shibui, Edmonton 2001 [8]
128. 2:26:37 – Ikuyo Goto, Osaka 1996
128. 2:26:37 – Hiromi Ominami, Rotterdam 2007 [4]
130. 2:26:39 – Yuko Arimori, Boston 1999
130. 2:26:39 – Yuri Kano, Nagoya 2008 [3]
132. 2:26:41 - Mari Ozaki, Osaka Int'l 2013 [6]
133. 2:26:42 - Mizuho Nasukawa, Yokoyama 2012 [2]
134. 2:26:43 – Kiyoko Shimahara, Tokyo Int'l 2004 [3]
135. 2:26:46 - Sairi Maeda, Osaka Int'l 2014
136. 2:26:47 – Kiyoko Shimahara, Osaka 2006 [4]
137. 2:26:49 - Yoshimi Ozaki, Yokoyama 2011 
[6]
138. 2:26:50 – Masako Chiba, Sapporo 2004 [6]
139. 2:26:52 – Kiyoko Shimahara, Boston 2006 [5]
140. 2:26:54 – Mariko Hara, Osaka 1997
140. 2:26:54 - Noriko Matsuoka, London 2011
142. 2:26:55 – Miki Oyama, Osaka 2005
142. 2:26:55 – Madoka Ogi, Osaka 2008

142. 2:26:55 - Mai Ito, Osaka 2011 [2]
145. 2:26:57 - Yumiko Hara, Osaka 2009 [4]
145. 2:26:57 - Yuri Kano, Berlin WC 2009 [4]
147. 2:26:58 - Takami Ominami, Nagoya 2000 [4]
147. 2:26:58 - Kaoru Nagao, Yokohama Int'l 2011

59 women sub-2:27
34 women sub-2:26
24 women sub-2:25
15 women sub-2:24
8 women sub-2:23
5 women sub-2:22
3 women sub-2:21
3 women sub-2:20

59 women sub-2:27
29 women sub-2:27 only once
30 women sub-2:27 more than once
21 women sub-2:27 more than twice
14 women sub-2:27 more than three times
10 women sub-2:27 more than four times
8 women sub-2:27 more than five times
4 women sub-2:27 more than six times
2 women sub-2:27 more than seven times

34 women sub-2:26
14 women sub-2:26 only once
20 women sub-2:26 more than once
10 women sub-2:26 more than twice
8 women sub-2:26 more than three times
7 women sub-2:26 more than four times
3 women sub-2:26 more than five times
3 women sub-2:26 more than six times

24 women sub-2:25
10 women sub-2:25 only once
14 women sub-2:25 more than once
8 women sub-2:25 more than twice
4 women sub-2:25 more than three times
4 women sub-2:25 more than four times
1 woman sub-2:25 more than five times

15 women sub-2:24
8 women sub-2:24 only once
7 women sub-2:24 more than once
3 women sub-2:24 more than twice
2 women sub-2:24 more than three times
2 women sub-2:24 more than four times

8 women sub-2:23
5 women sub-2:23 only once
3 women sub-2:23 more than once
2 women sub-2:23 more than twice
1 woman sub-2:23 more than three times

5 women sub-2:22
2 women sub-2:22 only once
3 women sub-2:22 more than once
2 women sub-2:22 more than twice

3 women sub-2:21

3 women sub-2:20

No comments: