Monday, January 1, 2007

Top 100 Japanese Men's Marathon Performances

Updated 2/26/17

1. 2:06:16 – Toshinari Takaoka, Chicago 2002
2. 2:06:51 – Atsushi Fujita, Fukuoka Int'l 2000
3. 2:06:57 – Takayuki Inubushi, Berlin 1999
4. 2:07:13 – Atsushi Sato, Fukuoka Int'l 2007
5. 2:07:35 – Taisuke Kodama, Beijing 1986

6. 2:07:39 - Masato Imai, Tokyo 2015
7. 2:07:40 – Hiromi Taniguchi, Beijing 1988
8. 2:07:41 – Toshinari Takaoka, Tokyo Int’l 2005 [2]
9. 2:07:48 - Arata Fujiwara, Tokyo 2012
10. 2:07:50 – Toshinari Takaoka, Chicago 2004 [3]
11. 2:07:52 – Shigeru Aburaya, Biwako 2001
11. 2:07:52 – Tomoaki Kunichika, Fukuoka Int'l 2003
13. 2:07:55 – Toshinari Suwa, Fukuoka Int'l 2003
14. 2:07:57 – Kunimitsu Ito, Beijing 1986
15. 2:07:59 – Yoshiteru Morishita, Biwako 2001

15. 2:07:59 – Toshinari Takaoka, Fukuoka Int'l 2003 [4]
17. 2:08:00 - Kazuhiro Maeda, Tokyo 2013
18. 2:08:05 – Hiroshi Miki, Tokyo Int’l 1999 
19. 2:08:07 – Toshiyuki Hayata, Fukuoka Int'l 1997
20. 2:08:09 - Kohei Matsumura, Tokyo 2014
21. 2:08:12 – Masakazu Fujiwara, Biwako 2003
22. 2:08:14 - Yuki Kawauchi, Seoul Int'l 2013

23. 2:08:15 – Takeyuki Nakayama, Hiroshima 1985
24. 2:08:15 - Yuki Kawauchi, Beppu-Oita 2013 [2]
25. 2:08:16 – Takayuki Inubushi, Tokyo Int’l 2000 [2]
26. 2:08:18 – Takeyuki Nakayama, Fukuoka Int'l 1987 [2]
26. 2:08:18 – Tadayuki Ojima, Biwako 2004
28. 2:08:21 – Takeyuki Nakayama, Seoul 1986 [3]
29. 2:08:22 - Hiroto Inoue, Tokyo 2017
30. 2:08:24 - Hiroyuki Horibata, Fukuoka Int'l 2012
31. 2:08:27 – Toshihiko Seko, Chicago 1986
32. 2:08:28 – Koji Shimizu, Biwako 2003
33. 2:08:35 – Ryuji Takei, Biwako 2002

33. 2:08:35 - Kentaro Nakamoto, Beppu-Oita 2013
35. 2:08:36 – Atsushi Sato, Biwako 2004 [2]
35. 2:08:36 – Satoshi Osaki, Biwako 2008
37. 2:08:37 – Tsuyoshi Ogata, Fukuoka Int'l 2003

37. 2:08:37 - Yuki Kawauchi, Tokyo 2011 [3]
39. 2:08:38 – Toshihiko Seko, Tokyo Int’l 1983 [2]
39. 2:08:38 - Kazuhiro Maeda, Tokyo 2012 [2]
41. 2:08:40 – Arata Fujiwara, Tokyo 2008 [2]
42. 2:08:43 – Takeyuki Nakayama, Tokyo Int'l 1986 [4]
42. 2:08:43 – Muneyuki Ojima, Biwako 1998
44. 2:08:44 - Ryo Yamamoto, Biwako 2012
45. 2:08:45 – Takayuki Nishida, Beppu-Oita 2001
46. 2:08:46 – Muneyuki Ojima, Rotterdam 1999 [2]
46. 2:08:46 – Satoshi Osaki, Tokyo Int’l 2004 [2]
48. 2:08:47 – Nozomi Saho, Fukuoka Int'l 1997
49. 2:08:48 – Nobuyuki Sato, Fukuoka Int'l 1998

49. 2:08:48 – Tadayuki Ojima, Fukuoka Int'l 2003 [2]
51. 2:08:49 – Wataru Okutani, Fukuoka Int'l 2006
52. 2:08:50 – Kenjiro Jitsui, Tokyo Int’l 1996

52. 2:08:50 – Atsushi Sato, Biwako 2003 [3]
54. 2:08:51 - Masakazu Fujiwara, Biwako 2013 [2]
54. 2:08:51 - Koji Kobayashi, Tokyo 2014
56. 2:08:52 – Toshihiko Seko, Fukuoka Int'l 1983 [3]
56. 2:08:52 – Hideyuki Obinata, Biwako 2001
56. 2:08:52 – Toshinari Suwa, Fukuoka 2006 [2]
59. 2:08:53 – Koichi Morishita, Beppu-Oita 1991
59. 2:08:53 - Kentaro Nakamoto, Biwako 2012 [2]
61. 2:08:54 – Yuzo Onishi, Biwako 2008
62. 2:08:55 – Takeshi Soh, Tokyo Int’l 1983
63. 2:08:56 – Kazutoshi Takatsuka, Biwako 2004

63. 2:08:56 - Satoru Sasaki, Fukuoka Int'l 2015
65. 2:09:00 – Koji Shimizu, Tokyo Int’l 1999 [2]
66. 2:09:01 - Yuki Kawauchi, Gold Coast 2016 [4]
67. 2:09:03 - Yoshinori Oda, Tokyo 2011
68. 2:09:04 – Shinji Kawashima, Biwako 2000
69. 2:09:05 - Yuki Kawauchi, Fukuoka Int'l 2013 [5]
70. 2:09:06 – Shigeru Soh, Beppu-Oita 1978
70. 2:09:06 - Ryo Yamamoto, Biwako 2013 [2]
70. 2:09:06 - Masakazu Fujiwara, Fukuoka Int'l 2014 [3]
73. 2:09:07 - Hirokatsu Kurosaki, Tokyo 2014 
74. 2:09:09 – Muneyuki Ojima, Fukuoka Int'l 1999 [3]
75. 2:09:10 – Tadayuki Ojima, Fukuoka Int'l 1998 [3]
75. 2:09:10 – Toshinari Suwa, Biwako 2002 [3]
75. 2:09:10 – Tsuyoshi Ogata, Fukuoka Int'l 2004
[2]
75. 2:09:10 – Michitaka Hosokawa, Biwako 2005
75. 2:09:10 – Suehiro Ishikawa, Biwako 2013
75. 2:09:10 - Masanori Sakai, Tokyo 2014
81. 2:09:11 – Shigeru Soh, Fukuoka Int'l 1983 [2]
81. 2:09:11 – Masaki Oya, Rotterdam 1997
81. 2:09:11 – Akira Shimizu, Beppu-Oita 1998

81. 2:09:11 - Yuki Kawauchi, Fukuoka Int'l 2016 [6]
85. 2:09:12 – Takeyuki Nakayama, Beppu-Oita 1991 [5]
85. 2:09:12 - Tomoyuki Morita, Biwako 2012
85. 2:09:12 - Hiroaki Sano, Tokyo 2015
85. 2:09:12 - Hiroyuki Yamamoto, Tokyo 2017
89. 2:09:13 – Wataru Okutani, Biwako 2005 [2]
90. 2:09:14 - Takayuki Matsumiya, Tokyo 2013
91. 2:09:15 – Tsuyoshi Ogata, Fukuoka Int'l 2002 [3]
91. 2:09:15 - Yuki Kawauchi, Hofu 2013 [7]

93. 2:09:16 – Toshinari Suwa, Tokyo 2008 [4]
93. 2:09:16 - Atsushi Sato, London 2009 [4]
93. 2:09:16 - Takashi Horiguchi, Biwako 2012
93. 2:09:16 - Hisanori Kitajima, Biwako 2016
97. 2:09:17 – Takeshi Soh, Fukuoka 1983 [2]
98. 2:09:18 – Takeshi Hamano, Biwako 2002
98. 2:09:18 – Yuko Matsumiya, Biwako 2005
100. 2:09:21 - Koji Gokaya, Tokyo 2015
-----
101. 2:09:23 – Toru Mimura, Beppu-Oita 1991
101. 2:09:23 – Akira Manai, Biwako 1997
101. 2:09:23 – Nozomi Saho, Rotterdam 1998 [2]
101. 2:09:23 – Ryuji Takei, Biwako 2000 [2]
101. 2:09:23 – Tomoya Shimizu, Biwako 2008
101. 2:09:23 - Satoshi Irifune, Fukuoka Int'l 2008
107. 2:09:25 – Yuko Matsumiya, Biwako 2004 [2]
107. 2:09:25 - Hiroyuki Hirobata, Biwako 2011 [2]
107. 2:09:25 - Suehiro Ishikawa, Biwako 2016 [2]
110. 2:09:26 – Toshihiko Seko, Boston 1981 [4]
110. 2:09:26 – Noriaki Igarashi, Fukuoka Int'l 2000
110. 2:09:26 – Shigeru Aburaya, Saint-Denis 2003 [2]
113. 2:09:27 - Yuta Shitara, Tokyo 2017
114. 2:09:28 – Koji Shimizu, Fukuoka 2001 [3]
114. 2:09:28 – Yukinobu Nakazaki, Tokyo Int’l 2004
116. 2:09:29 – Takeshi Hamano, Biwako 2003 [2]
116. 2:09:29 - Suehiro Ishikawa, Tokyo 2014 [3]
118. 2:09:30 – Hiroshi Miki, Tokyo Int’l 2000 [2]
118. 2:09:30 – Shigeru Aburaya, Tokyo Int’l 2003 [3]
118. 2:09:30 - Takayuki Matsumiya, Tokyo 2012 [2]
118. 2:09:30 - Masato Imai, Beppu-Oita 2014 [2]
122. 2:09:31 – Toshinari Takaoka, Tokyo Int’l 2006 [5]
122. 2:09:31 - Kentaro Nakamoto, Biwako 2011 [3]
122. 2:09:31 - Arata Fujiwara, Fukuoka Int'l 2012 [3]
122. 2:09:31 - Takuya Fukatsu, Biwako 2016
126. 2:09:32 – Shinichi Watanabe, Berlin 2004
126. 2:09:32 - Kentaro Nakamoto, Beppu-Oita 2017 [4] 
128. 2:09:33 – Masaki Oya, Fukuoka Int'l 1995 [2]
129. 2:09:34 – Hiromi Taniguchi, Tokyo Int’l 1989 [2]
129. 2:09:34 - Arata Fujiwara, Ottawa 2010 [4]

131. 2:09:35 – Kunimitsu Ito, Fukuoka Int'l 1983 [2]
131. 2:09:35 – Noriaki Igarashi, Chicago 2001 [2]

133. 2:09:36 – Yoshiteru Morishita, Fukuoka Int'l 1999 [2]
133. 2:09:36 - Yuki Kawauchi, Hamburg 2014 [8]

135. 2:09:37 – Kunimitsu Ito, Fukuoka Int'l 1981 [3]
136. 2:09:38 – Noriaki Igarashi, Fukuoka Int'l 1998 [3]
136. 2:09:38 – Satoshi Osaki, Hofu 2002 [3]

138. 2:09:39 - Fumihiro Maruyama, Biwako 2016
139. 2:09:40 – Tomonori Watanabe, Hofu 1999
139. 2:09:40 – Yuko Matsumiya, Fukuoka Int'l 2007 [3]
139. 2:09:40 – Satoshi Irifune, Tokyo 2008 [2]
142. 2:09:41 – Toshinari Takaoka, Fukuoka Int'l 2001 [6]
143. 2:09:43 – Tomoyuki Sato, Tokyo Int’l 2004
144. 2:09:45 – Toshihiko Seko, Fukuoka Int'l 1980 [5]
145. 2:09:46 - Yuki Kawauchi, Hofu 2014 [9]

145. 2:09:46 - Yuma Hattori, Tokyo 2017
147. 2:09:47 - Arata Fujiwara, Fukuoka Int'l 2008 [5]
147. 2:09:47 - Satoru Sasaki, Lake Biwa 2014 [2]
149. 2:09:48 – Atsushi Fujita, Fukuoka Int'l 2005 [2]
150. 2:09:49 – Takeshi Soh, Fukuoka Int'l 1980 [3]
150. 2:09:49 – Kazuhiro Matsuda, Berlin 2003
152. 2:09:50 – Hiromi Taniguchi, London 1987 [3]
152. 2:09:50 – Muneyuki Ojima, Fukuoka Int'l 1998 [4]
152
. 2:09:50 – Atsushi Sato, Biwako 2000 [5]
155. 2:09:51 – Masanari Shintaku, Fukuoka Int'l 1985
156. 2:09:52 – Kurao Umeki, Berlin 2003

157. 2:09:54 - Yuki Kawauchi, Ehime 2017 [10]
158. 2:09:55 – Shinichi Watanabe, Biwako 2004 [2]
158. 2:09:55 - Masashi Hayashi, Biwako 2012
160. 2:09:57 – Koji Shimizu, Biwako 1998 [4]
160. 2:09:57 - Yuki Kawauchi, Fukuoka Int'l 2011 [11]
162. 2:09:58 – Michitane Noda, Fukuoka Int'l 2003
162. 2:09:58 – Satoshi Irifune, Beppu-Oita 2005 [3]
164. 2:09:59 – Tomoyuki Sato, Biwako 2008 [2]

164. 2:09:59 - Tomoyuki Sato, Fukuoka Int'l 2008 [3]
164. 2:09:59 - Tomoya Adachi, Fukuoka Int'l 2014

80 men sub-2:10
43 men sub-2:09
13 men sub-2:08
3 men sub-2:07

80 men sub-2:10
40 men sub-2:10 once
40 men sub-2:10 more than once
23 men sub-2:10 more than twice
10 men sub-2:10 more than three times
6 men sub-2:10 more than four times
2 men sub-2:10 more than five times
1 man sub-2:10 more than six times (eleven times)

43 men sub-2:09
29 men sub-2:09 once
14 men sub-2:09 more than once
5 men sub-2:09 more than twice
2 men sub-2:09 more than three times

13 men sub-2:08
12 men sub-2:08 once
1 man sub-2:08 more than once (four times)

3 men sub-2:07
3 men sub-2:07 once

© 2017 Brett Larner
all rights reserved

No comments: