Skip to main content

Top 100 Japanese Men's Marathon Performances

Updated 2/25/18

1. 2:06:11 - Yuta Shitara, Tokyo 2018
2. 2:06:16 – Toshinari Takaoka, Chicago 2002
3. 2:06:51 – Atsushi Fujita, Fukuoka Int'l 2000
4. 2:06:54 - Hiroto Inoue, Tokyo 2018

5. 2:06:57 – Takayuki Inubushi, Berlin 1999
6. 2:07:13 – Atsushi Sato, Fukuoka Int'l 2007

7. 2:07:19 - Suguru Osako, Fukuoka Int'l 2017
8. 2:07:35 – Taisuke Kodama, Beijing 1986

9. 2:07:39 - Masato Imai, Tokyo 2015
10. 2:07:40 – Hiromi Taniguchi, Beijing 1988
11. 2:07:41 – Toshinari Takaoka, Tokyo Int’l 2005 [2]
12. 2:07:48 - Arata Fujiwara, Tokyo 2012
13. 2:07:50 – Toshinari Takaoka, Chicago 2004 [3]
14. 2:07:52 – Shigeru Aburaya, Biwako 2001
14. 2:07:52 – Tomoaki Kunichika, Fukuoka Int'l 2003
16. 2:07:55 – Toshinari Suwa, Fukuoka Int'l 2003
17. 2:07:57 – Kunimitsu Ito, Beijing 1986
18. 2:07:59 – Yoshiteru Morishita, Biwako 2001

18. 2:07:59 – Toshinari Takaoka, Fukuoka Int'l 2003 [4]
20. 2:08:00 - Kazuhiro Maeda, Tokyo 2013
21. 2:08:05 – Hiroshi Miki, Tokyo Int’l 1999 
22. 2:08:07 – Toshiyuki Hayata, Fukuoka Int'l 1997
23. 2:08:08 - Ryo Kiname, Tokyo 2018

24. 2:08:09 - Kohei Matsumura, Tokyo 2014
25. 2:08:12 – Masakazu Fujiwara, Biwako 2003
26. 2:08:14 - Yuki Kawauchi, Seoul Int'l 2013

27. 2:08:15 – Takeyuki Nakayama, Hiroshima 1985
27. 2:08:15 - Yuki Kawauchi, Beppu-Oita 2013 [2]
29. 2:08:16 – Takayuki Inubushi, Tokyo Int’l 2000 [2]
30. 2:08:18 – Takeyuki Nakayama, Fukuoka Int'l 1987 [2]
30. 2:08:18 – Tadayuki Ojima, Biwako 2004
32. 2:08:21 – Takeyuki Nakayama, Seoul 1986 [3]
33. 2:08:22 - Hiroto Inoue, Tokyo 2017 [2]
34. 2:08:24 - Hiroyuki Horibata, Fukuoka Int'l 2012
35. 2:08:27 – Toshihiko Seko, Chicago 1986
36. 2:08:28 – Koji Shimizu, Biwako 2003
37. 2:08:35 – Ryuji Takei, Biwako 2002

37. 2:08:35 - Kentaro Nakamoto, Beppu-Oita 2013
39. 2:08:36 – Atsushi Sato, Biwako 2004 [2]
39. 2:08:36 – Satoshi Osaki, Biwako 2008
41. 2:08:37 – Tsuyoshi Ogata, Fukuoka Int'l 2003

41. 2:08:37 - Yuki Kawauchi, Tokyo 2011 [3]
43. 2:08:38 – Toshihiko Seko, Tokyo Int’l 1983 [2]
43. 2:08:38 - Kazuhiro Maeda, Tokyo 2012 [2]
45. 2:08:40 – Arata Fujiwara, Tokyo 2008 [2]
46. 2:08:43 – Takeyuki Nakayama, Tokyo Int'l 1986 [4]
46. 2:08:43 – Muneyuki Ojima, Biwako 1998
48. 2:08:44 - Ryo Yamamoto, Biwako 2012
49. 2:08:45 – Takayuki Nishida, Beppu-Oita 2001
50. 2:08:45 - Chihiro Miyawaki, Tokyo 2018
51. 2:08:46 – Muneyuki Ojima, Rotterdam 1999 [2]
51. 2:08:46 – Satoshi Osaki, Tokyo Int’l 2004 [2]
53. 2:08:47 – Nozomi Saho, Fukuoka Int'l 1997
54. 2:08:48 – Nobuyuki Sato, Fukuoka Int'l 1998

54. 2:08:48 – Tadayuki Ojima, Fukuoka Int'l 2003 [2]
54. 2:08:48 - Kenji Yamamoto, Tokyo 2018
57. 2:08:49 – Wataru Okutani, Fukuoka Int'l 2006
58. 2:08:50 – Kenjiro Jitsui, Tokyo Int’l 1996

58. 2:08:50 – Atsushi Sato, Biwako 2003 [3]
60. 2:08:51 - Masakazu Fujiwara, Biwako 2013 [2]
60. 2:08:51 - Koji Kobayashi, Tokyo 2014
62. 2:08:52 – Toshihiko Seko, Fukuoka Int'l 1983 [3]
62. 2:08:52 – Hideyuki Obinata, Biwako 2001
62. 2:08:52 – Toshinari Suwa, Fukuoka 2006 [2]
65. 2:08:53 – Koichi Morishita, Beppu-Oita 1991
65. 2:08:53 - Kentaro Nakamoto, Biwako 2012 [2]
67. 2:08:54 – Yuzo Onishi, Biwako 2008
68. 2:08:55 – Takeshi Soh, Tokyo Int’l 1983
69. 2:08:56 – Kazutoshi Takatsuka, Biwako 2004

69. 2:08:56 - Satoru Sasaki, Fukuoka Int'l 2015
71. 2:08:58 - Yuki Sato, Tokyo 2018
72. 2:08:59 - Takuya Noguchi, Gold Coast 2017
73. 2:09:00 – Koji Shimizu, Tokyo Int’l 1999 [2]
74. 2:09:01 - Yuki Kawauchi, Gold Coast 2016 [4]
75. 2:09:03 - Yoshinori Oda, Tokyo 2011
75. 2:09:03 - Yuta Shitara, Berlin 2017 [2]
77. 2:09:04 – Shinji Kawashima, Biwako 2000
78. 2:09:05 - Yuki Kawauchi, Fukuoka Int'l 2013 [5]
79. 2:09:06 – Shigeru Soh, Beppu-Oita 1978
79. 2:09:06 - Ryo Yamamoto, Biwako 2013 [2]
79. 2:09:06 - Masakazu Fujiwara, Fukuoka Int'l 2014 [3]
82. 2:09:07 - Hirokatsu Kurosaki, Tokyo 2014 
83. 2:09:09 – Muneyuki Ojima, Fukuoka Int'l 1999 [3]
84. 2:09:10 – Tadayuki Ojima, Fukuoka Int'l 1998 [3]
84. 2:09:10 – Toshinari Suwa, Biwako 2002 [3]
84. 2:09:10 – Tsuyoshi Ogata, Fukuoka Int'l 2004
[2]
84. 2:09:10 – Michitaka Hosokawa, Biwako 2005
84. 2:09:10 – Suehiro Ishikawa, Biwako 2013
84. 2:09:10 - Masanori Sakai, Tokyo 2014
90. 2:09:11 – Shigeru Soh, Fukuoka Int'l 1983 [2]
90. 2:09:11 – Masaki Oya, Rotterdam 1997
90. 2:09:11 – Akira Shimizu, Beppu-Oita 1998

90. 2:09:11 - Yuki Kawauchi, Fukuoka Int'l 2016 [6]
94. 2:09:12 – Takeyuki Nakayama, Beppu-Oita 1991 [5]
94. 2:09:12 - Tomoyuki Morita, Biwako 2012
94. 2:09:12 - Hiroaki Sano, Tokyo 2015
94. 2:09:12 - Hiroyuki Yamamoto, Tokyo 2017
98. 2:09:13 – Wataru Okutani, Biwako 2005 [2]
99. 2:09:14 - Takayuki Matsumiya, Tokyo 2013
100. 2:09:15 – Tsuyoshi Ogata, Fukuoka Int'l 2002 [3]
100. 2:09:15 - Yuki Kawauchi, Hofu 2013 [7]

-----
102. 2:09:16 – Toshinari Suwa, Tokyo 2008 [4]
102. 2:09:16 - Atsushi Sato, London 2009 [4]
102. 2:09:16 - Takashi Horiguchi, Biwako 2012
102. 2:09:16 - Hisanori Kitajima, Biwako 2016
106. 2:09:17 – Takeshi Soh, Fukuoka 1983 [2]
107. 2:09:18 – Takeshi Hamano, Biwako 2002
107. 2:09:18 – Yuko Matsumiya, Biwako 2005
107. 2:09:18 - Yuki Kawauchi, Gold Coast 2017 [8]
110. 2:09:21 - Koji Gokaya, Tokyo 2015
111. 2:09:23 – Toru Mimura, Beppu-Oita 1991
111. 2:09:23 – Akira Manai, Biwako 1997
111. 2:09:23 – Nozomi Saho, Rotterdam 1998 [2]
111. 2:09:23 – Ryuji Takei, Biwako 2000 [2]
111. 2:09:23 – Tomoya Shimizu, Biwako 2008
111. 2:09:23 - Satoshi Irifune, Fukuoka Int'l 2008
117. 2:09:25 – Yuko Matsumiya, Biwako 2004 [2]
117. 2:09:25 - Hiroyuki Hirobata, Biwako 2011 [2]
117. 2:09:25 - Suehiro Ishikawa, Biwako 2016 [2]
120. 2:09:26 – Toshihiko Seko, Boston 1981 [4]
120. 2:09:26 – Noriaki Igarashi, Fukuoka Int'l 2000
120. 2:09:26 – Shigeru Aburaya, Saint-Denis 2003 [2]
123. 2:09:27 - Yuta Shitara, Tokyo 2017 [3]
123. 2:09:27 - Daisuke Uekado, Fukuoka Int'l 2017
125. 2:09:28 – Koji Shimizu, Fukuoka Int'l 2001 [3]
125. 2:09:28 – Yukinobu Nakazaki, Tokyo Int’l 2004
127. 2:09:29 – Takeshi Hamano, Biwako 2003 [2]
127. 2:09:29 - Suehiro Ishikawa, Tokyo 2014 [3]
129. 2:09:30 – Hiroshi Miki, Tokyo Int’l 2000 [2]
129. 2:09:30 – Shigeru Aburaya, Tokyo Int’l 2003 [3]
129. 2:09:30 - Takayuki Matsumiya, Tokyo 2012 [2]
129. 2:09:30 - Masato Imai, Beppu-Oita 2014 [2]
132. 2:09:31 – Toshinari Takaoka, Tokyo Int’l 2006 [5]
132. 2:09:31 - Kentaro Nakamoto, Biwako 2011 [3]
132. 2:09:31 - Arata Fujiwara, Fukuoka Int'l 2012 [3]
132. 2:09:31 - Takuya Fukatsu, Biwako 2016
137. 2:09:32 – Shinichi Watanabe, Berlin 2004
137. 2:09:32 - Kentaro Nakamoto, Beppu-Oita 2017 [4] 
139. 2:09:33 – Masaki Oya, Fukuoka Int'l 1995 [2]
140. 2:09:34 – Hiromi Taniguchi, Tokyo Int’l 1989 [2]
140. 2:09:34 - Arata Fujiwara, Ottawa 2010 [4]

140. 2:09:34 - Hayato Sonoda, Beppu-OIta 2018
143. 2:09:35 – Kunimitsu Ito, Fukuoka Int'l 1983 [2]
143. 2:09:35 – Noriaki Igarashi, Chicago 2001 [2]

145. 2:09:36 – Yoshiteru Morishita, Fukuoka Int'l 1999 [2]
145. 2:09:36 - Yuki Kawauchi, Hamburg 2014 [9]

145. 2:09:36 - Kohei Ogino, Tokyo 2018
148. 2:09:37 – Kunimitsu Ito, Fukuoka Int'l 1981 [3]
149. 2:09:38 – Noriaki Igarashi, Fukuoka Int'l 1998 [3]
149. 2:09:38 – Satoshi Osaki, Hofu 2002 [3]

151. 2:09:39 - Fumihiro Maruyama, Biwako 2016
152. 2:09:40 – Tomonori Watanabe, Hofu 1999
152. 2:09:40 – Yuko Matsumiya, Fukuoka Int'l 2007 [3]
152. 2:09:40 – Satoshi Irifune, Tokyo 2008 [2]
155. 2:09:41 – Toshinari Takaoka, Fukuoka Int'l 2001 [6]
156. 2:09:43 – Tomoyuki Sato, Tokyo Int’l 2004
156. 2:09:43 - Tadashi Isshiki, Tokyo 2018
158. 2:09:45 – Toshihiko Seko, Fukuoka Int'l 1980 [5]
159. 2:09:46 - Yuki Kawauchi, Hofu 2014 [10]

159. 2:09:46 - Yuma Hattori, Tokyo 2017
161. 2:09:47 - Arata Fujiwara, Fukuoka Int'l 2008 [5]
161. 2:09:47 - Satoru Sasaki, Lake Biwa 2014 [2]
161. 2:09:47 - Akinobu Murasawa, Tokyo 2018
164. 2:09:48 – Atsushi Fujita, Fukuoka Int'l 2005 [2]
165. 2:09:49 – Takeshi Soh, Fukuoka Int'l 1980 [3]
165. 2:09:49 – Kazuhiro Matsuda, Berlin 2003
167. 2:09:50 – Hiromi Taniguchi, London 1987 [3]
167. 2:09:50 – Muneyuki Ojima, Fukuoka Int'l 1998 [4]
167
. 2:09:50 – Atsushi Sato, Biwako 2000 [5]
170. 2:09:51 – Masanari Shintaku, Fukuoka Int'l 1985
171. 2:09:52 – Kurao Umeki, Berlin 2003

172. 2:09:54 - Yuki Kawauchi, Ehime 2017 [11]
173. 2:09:55 – Shinichi Watanabe, Biwako 2004 [2]
173. 2:09:55 - Masashi Hayashi, Biwako 2012
175. 2:09:57 – Koji Shimizu, Biwako 1998 [4]
176. 2:09:57 - Yuki Kawauchi, Fukuoka Int'l 2011 [12]
177. 2:09:58 – Michitane Noda, Fukuoka Int'l 2003
177. 2:09:58 – Satoshi Irifune, Beppu-Oita 2005 [3]
179. 2:09:59 – Tomoyuki Sato, Biwako 2008 [2]

179. 2:09:59 - Tomoyuki Sato, Fukuoka Int'l 2008 [3]
179. 2:09:59 - Tomoya Adachi, Fukuoka Int'l 2014

91 men sub-2:10
50 men sub-2:09
16 men sub-2:08
5 men sub-2:07

91 men sub-2:10
49 men sub-2:10 once
42 men sub-2:10 more than once
24 men sub-2:10 more than twice
10 men sub-2:10 more than three times
6 men sub-2:10 more than four times
2 men sub-2:10 more than five times
1 man sub-2:10 more than six times (twelve times)

50 men sub-2:09
36 men sub-2:09 once
15 men sub-2:09 more than once
5 men sub-2:09 more than twice
2 men sub-2:09 more than three times

16 men sub-2:08
15 men sub-2:08 once
1 man sub-2:08 more than once (four times)

5 men sub-2:07
5 men sub-2:07 once

© 2018 Brett Larner
all rights reserved

Comments

Most-Read This Week

Kawauchi Wins 7th-Straight Okinoshima 50 km

Running the Okinoshima 50 km Ultramarathon on his late father's home island of Oki for the eighth year in a row, Yuki Kawauchi (Saitama Pref. Gov't) ran 2:52:55 to win it for the seventh straight time. Starting strong on the relatively flat first 10 km where he clocked 33:26, low-2:47 pace, Kawauchi slowed to just over 2:50 pace on the course's toughest hills between 10 and 30 km. A sub-2:50 was still in range at that point, but over the last 20 km he faded further to finish in the second-slowest of his Okinoshima wins.The day before the race Kawauchi paced children in Okinoshima's kids' run. Following that he greeted participants and local supporters at an expo event where he was hailed onstage as the Boston Marathon winner. As per his usual routine, his next race will be the July 1 Gold Coast Marathon in Australia.

© 2018 Brett Larner, all rights reserved

Kipchirchir and Chebii Take on Three Gold Coast Winners

The men's race at Australia's Gold Coast Marathon is usually a Kenya-Japan head-to-head, Kenya taking six wins and Japan three in the last ten years. With not a single Ethiopian in the field for this year's 40th edition it looks set for it to happen yet again.

Sub-2:10 Kenyans Victor Kipchirchir, Douglas Chebii, Philip Sanga and the Japan-based Michael Githae will line up to take on three of the race's last four winners, 2017 champ Takuya Noguchi (Konica Minolta), 2015-16 winner and course record holder Kenneth Mungara (Kenya) and 2013 champ and perpetual top three placer Yuki Kawauchi (Saitama Pref. Gov't). Give the advantage to team Kenya in this bout, but as Noguchi and Kawauchi have proven Gold Coast is a race where Japanese men are legit contenders.

With the window for getting qualifying times for next year's MGC Race 2020 Olympic trials starting to close, the powers that be in Japan have taken note of the success of Noguchi and Kawauchi on the Gold Coast…

Japan's 2020 Olympic Trials Marathon to be Held September 15, 2019

On June 15 the JAAF announced the date and course for the Marathon Grand Championship Race, or MGC Race for short, its new almost-one-shot trials race that will determine at least two of the three members of its men's and women's marathon teams for the 2020 Tokyo Olympics. The MGC Race will be held 11 months prior to the Olympics on September 15, 2019. The winners of the MGC Race will be named to the 2020 team, with either the 2nd or 3rd placer also named to the team depending on whether either has broken a fast standard, 2:05:30 for men and 2:21:00 for women. The remaining top three placer will have to wait until March, 2020 to find out whether they will be included on the team or passed over in favor of someone who clears another fast standard in one of the big six domestic elite marathons in the winter of 2019-20.

The MGC Race course will closely follow the already announced Olympic course, the only key exception being a start and finish in the Jingu Gaien district nearby …