Monday, September 3, 2012

Japanese Men and Women Make Podium Finishes at Great Scottish Run and R'n'R Virginia Beach

Great Scottish Run Half Marathon
Glasgow, 9/2/12
click here for complete results

Men
1. Joseph Birech (Kenya) - 1:03:14
2. Sota Hoshi (Team Fujitsu) - 1:03:49
3. John Kelai (Kenya) - 1:04:17
4. Masamichi Shinozaki (Team Hitachi Logistics) - 1:05:10
5. Yuki Takamiya (Team Yakult) - 1:05:19
6. Masashi Kada (Team NTT Nishi Nihon) - 1:05:41

Women
1. Bezunesh Bekele (Ethiopia) - 1:09:09
2. Aya Nagata (Team Toyota Jidoshokki) - 1:12:02
3. Grace Momanyi (Kenya) - 1:12:41
4. Shino Saito (Team Shimamura) - 1:13:23
5. Hayley Haining (U.K.) - 1:15:03


Rock 'n' Roll Virginia Beach Half Marathon
Virginia Beach, 9/2/12
click here for complete results

Men
1. Nicholas Kurgat (Kenya) - 1:04:45
2. Henry Rutto (Kenya) - 1:05:01
3. Ryo Matsumoto (Team Shikoku Denryoku) - 1:05:58
4. Samuel Ndereba (Kenya) - 1:06:00
5. Rui Yonezawa (Team Chugoku Denryoku) - 1:06:32
-----
8. Kazuki Tomaru (Team Toyota) - 1:11:13

Women
1. Rei Ohara (Team Tenmaya) - 1:13:50
2. Chihiro Takato (Team Wacoal) - 1:14:10
3. Yuri Kano (Team Shiseido) - 1:15:26
4. Krista De Chene (Canada) - 1:16:08
5. Naoko Sakamoto (Team Tenmaya) - 1:17:41
6. Yuko Watanabe (Team Edion) - 1:19:06

No comments: