Tuesday, June 14, 2011

Nittai Time Trials 5000 m Results

217th Nittai University Time Trials
June 11-12, Nittai University, Yokohama

Women's 5000 m Heat 22
1. Kaho Tanaka (Team Daiichi Seimei) - 15:43.27
2. Yuka Kakimi (Team Daiichi Seimei) - 15:45.43
3. Tomomi Tanaka (Team Daiichi Seimei) - 16:03.56
4. Yukie Nagata (Team Toyota Jidoshokki) - 16:06.20
5. Miho Ihara (Team Shikoku Denryoku) - 16:07.86
6. Yoko Aizu (Team Shikoku Denryoku) - 16:09.28
7. Risa Nakamura (Team Hitachi) - 16:10.96
8. Yoko Shibui (Team Mitsui Sumitomo Kaijo) - 16:13.24
9. Yuki Hidaka (Team Mitsui Sumitomo Kaijo) - 16:19.02
10. Misaki Kato (Team Kyudenko) - 16:21.54

Men's 5000 m Heat 27
1. Genki Yagisawa (Meiji Univ.) - 13:55.04
2. Michael Githinji (Kenya/Team Toho Refine) - 13:55.49
3. Hideyuki Anzai (Team Nissin Shokuhin) - 13:55.77
4. Ryo Matsumoto (Team Shikoku Denryoku) - 13:56.06
5. Shinichi Yamashita (Takigahara SDF Base) - 13:56.16
6. Muryo Takase (Team Nissin Shokuhin) - 13:57.91
7. Kazuhiro Kuga (Komazawa Univ.) - 13:58.01
8. Akifumi Okushi (Waseda Univ.) - 13:59.15
9. Yoshihiro Wakamatsu (Team Nissin Shokuhin) - 14:09.32
10. Bene Zama (Team Nissin Shokuhin) - 14:10.91

(c) 2011 Brett Larner
all rights reserved

No comments: