Sunday, April 17, 2011

Kawauchi Back on Track - Nittai Time Trials 5000 m Results

Nittai University Time Trials Top Results
Nittai University, Yokohama, Apr. 17, 2011

Men's 5000 m Heat 24
1. Joseph Onsarigo (Kenya/Sozo Gakuen Univ.) - 13:36.88
2. Daniel Gitau (Kenya/Team Fujitsu) - 13:37.05
3. Kazuya Watanabe (Team Shikoku Denryoku) - 13:39.31
4. Benjamin Gandu (Kenya/Nihon Univ.) - 13:41.99
5. Chihiro Miyawaki (Team Toyota) - 13:46.73
6. Kota Murayama (Josai Univ.) - 13:57.90
7. Hirotaka Tamura (Nihon Univ.) - 13:58.40
8. Yuki Yagi (Waseda Univ.) - 14:00.17
9. Atsushi Yamazaki (Team Subaru) - 14:00.34
10. Ibrahim Mukunga (Team Fujitsu) - 14:00.63
-----
11. Yuki Kawauchi (Saitama T&F Assoc.) - 14:02.49
14. Masakazu Fujiwara (Team Honda) - 14:04.67
16. Shota Hiraga (Waseda Univ.) - 14:06.49
23. Cosmas Ondiba (Kenya/Yamanashi Gakuin Univ.) - 14:19.63

Women's 5000 m Heat 16
1. Miho Ihara (Team Shikoku Denryoku) - 15:57.27
2. Chisa Fujimoto (Team Daiichi Seimei) - 16:02.74
3. Mai Shoji (Okazaki Gakuen H.S.) - 16:07.92
4. Ikuyo Yamashita (Team Mitsui Sumitomo Kaijo) - 16:10.70
5. Kumi Ogura (Team Shikoku Denryoku) - 16:11.09
6. Yoko Shibui (Team Mitsui Sumitomo Kaijo) - 16:16.88
7. Sayuri Baba (Team Sekisui Kagaku) - 16:25.80
8. Nozomi Iijima (Team Sekisui Kagaku) - 16:27.77
9. Risa Nakamura (Team Hitachi) - 16:30.61
10. Sakiko Matsumi (Team Daiichi Seimei) - 16:30.86

No comments: