Saturday, June 5, 2010

Japanese National T&F Championships - Day Two Results

by Brett Larner

2010 National T&F Championships - Top Finishers
click here for complete results
Men's 1500 m - final
1. Yasunori Murakami (Team Fujitsu) - 3:45.76
2. Masahiro Takaya (Team JR Higashi Nihon) - 3:45.81
3. Yuichiro Ueno (Team S&B) - 3:46.15

Women's 1500 m - final
1. Mika Yoshikawa (Team Panasonic) - 4:18.68
2. Saori Yamashita (Team Hokuren) - 4:19.91
3. Yukari Nomura (Chuo Univ.) - 4:20.98

Women's 400 m - final
1. Chisato Tanaka (Fukuoka Univ.) - 54.46
2. Sayaka Aoki (Team Natureal) - 54.56
3. Asami Chiba (Team Natureal) - 54.64

Men's 200 m - final (+1.2 m/s wind)
1. Kenji Fujimitsu (Team Seiren) - 20.38 - PB
2. Mitsuhiro Abiko (Tsukuba Univ.) - 20.74
3. Shinji Takahira (Team Fujitsu) - 20.80

Women's 100 m - final (+0.9 m/s wind)
1. Chisato Fukushima (Hokkaido HiTec AC) - 11.30
2. Momoko Takahashi (Heisei Kokusai Univ.) - 11.39
3. Mayumi Watanabe (Team Natureal) - 11.66

Men's 3000 mSC - final
1. Tsuyoshi Takeda (Suzuki Hamamatsu AC) - 8:47.61
2. Jun Shinoto (Team Sanyo Tokushu Seiko) - 8:50.02
3. Hiroyoshi Umegae (Team NTN) - 8:50.93

Women's 3000 mSC - final
1. Minori Hayakari (Kyoto Koka AC) - 9:56.25
2. Yoshika Arai (Team DeoDeo) - 10:04.37
3. Mai Hashimoto (Team Wacoal) - 10:13.37

Men's 400 mH - final
1. Kenji Narisako (Team Mizuno) - 49.01
2. Naohiro Kawakita (Team Ishimaru) - 49.63
3. Takayuki Koike (Team Mizuno) - 49.76

Men's 110 mH - final (+1.8 m/s wind)
1. Tasuku Tanonaka (Team Fujitsu) - 13:58
2. Yuto Aoki (Team Messias) - 13.66
3. Yutaro Furukawa (Team Kojima Press) - 13.72

(c) 2010 Brett Larner
all rights reserved

No comments: