Monday, June 21, 2010

Hokuren Distance Challenge Shibetsu Meet Results

2010 Hokuren Distance Challenge Shibetsu Meet - Top Finishers
click here for complete results
Men's 10000 m
1. Nahom Mesfin (Ethiopia) - 28:07.80
2. Yoshinori Oda - 28:20.09
3. Daisuke Shimizu - 28:29.85

Women's 5000 m
1. Kazue Kojima - 15:47.55
2. Mai Ito - 15:48.35
3. Chieko Kido - 16:03.16

Men's 5000 m A-heat
1. Takayuki Matsumiya - 13:39.75
2. Tsuyoshi Ugachi - 13:42.50
3. Ryo Kiname - 13:54.54

Men's 5000 m B-heat
1. Yushi Nowaki - 14:04.18
2. Yuki Moriwaki - 14:06.88
3. Jeon Eun Hoi (KOR) - 14:07.62

Women's 3000 m
1. Ayaka Mori - 9:26.39
2. Misaki Onishi - 9:27.06
3. Misako Suguro - 9:30.95

(c) 2010 Brett Larner
all rights reserved

No comments: