Thursday, April 28, 2016

Hakodate Half Marathon Elite Field Highlights

Hakodate, Hokkaido, 6/26/16
click here for complete field listing
times listed are 2013-16 bests except where noted

Women
Kayoko Fukushi (Wacoal) - 1:10:04 (Berlin 2014)
Asami Kato (Panasonic) - 1:10:21 (Philadelphia 2013)
Hiroko Miyauchi (Hokuren) - 1:10:27 (Sanyo 2015)
Yuko Mizuguchi (Denso) - 1:11:03 (Marugame 2015)
Yukiko Okuno (Shiseido) - 1:11:28 (Matsue 2015)
Kaori Yoshida (Runners Pulse) - 1:13:04 (Nerima 2016)

Men
Tomohiro Tanigawa (Konica Minolta) - 1:02:17 (Marugame 2013)
Yuya Ito (Toyota) - 1:02:21 (Nat'l Corp. Half 2014)
Michael Githae (Kenya/Suzuki Hamamatsu AC) - 1:02:27 (Gifu 2015)
Yuki Kawauchi (Saitama Pref. Gov't) - 1:02:55 (Ageo 2014)
Masaki Takamoto (Komazawa Univ.) - 1:03:10 (Marugame 2015)
Yu Chiba (Honda) - 1:03:12 (Ageo 2013)
Yuya Kato (Teikyo Uiv.) - 1:03:54 (Marugame 2016)
Shota Saito (JR Higashi Nihon) - 1:03:58 (Marugame 2014)

© 2016 Brett Larner
all rights reserved

No comments: