Saturday, February 25, 2012

Fukuoka XC Results

2012 Fukuoka International Cross-Country Meet Results
Fukuoka, 2/25/12
click here for complete results

Senior Men's 10 km
1. Suguru Osako (Waseda Univ.) - 30:27
2. Yuki Sato (Team Nissin Shokuhin) - 30:27
3. Akinobu Murasawa (Tokai Univ.) - 30:32
4. Daichi Motomura (Tokai Univ.) - 30:40
5. Yuya Konishi (Team Toyota Kyushu) - 30:47
6. Yu Mitsuya (Team Toyota Kyushu) - 30:50
7. Hiroyoshi Umegae (Team NTN) - 30:56
8. Shinobu Kubota (Komazawa Univ.) - 30:58
9. Yuichiro Ueno (Team S&B) - 31:00
10. Hideyuki Anzai (Team Nissin Shokuhin) - 31:02

Note: The top three men, Osako, Sato and Murasawa, are all graduates of Nagano's Saku Chosei H.S., along with 9th-place finisher Ueno.  Saku Chosei is one of the only schools to incorporate XC training as a staple of its methodology.

Senior Women's 6 km
1. Hitomi Niiya (Sakura AC) - 20:18
2. Grace Kimanzi (Kenya/Team Starts) - 20:38
3. Megumi Kinukawa (Mizuno) - 20:49
4. Ayuko Suzuki (Nagoya Univ.) - 20:56
5. Sachi Tanaka (Sports Yamagata 21) - 21:09
6. Hanae Tanaka (Ritsumeikan Univ.) - 21:12
7. Izumi Nakajima (Team Daihatsu) - 21:19
8. Hiroko Shoi (Team Nihon ChemiCon) - 21:21
9. Anna Hasuike (Team Higo Ginko) - 21:29
10. Yuko Kikuchi (Hakuoh Univ.) - 21:33

Junior Men's 8 km
1. Jeremiah Karemi (Kenya/Toyokawa H.S.) - 24:27
2. Kazuma Kubota (Kyushu Gakuin H.S.) - 25:01
3. Yudai Yamamoto (Suma Gakuen H.S.) - 25:04
4. Kazuki Uemura (Mima Shugyo H.S.) - 25:08
5. Shota Baba (Kurashiki H.S.) - 25:09

Junior Women's 6 km
1. Miyuki Uehara (Kagoshima Joshi H.S.) - 20:45
2. Shiori Yano (Kita Kyushu Civic H.S.) - 20:54
3. Momoko Akiyama (Hakuoh Joshi H.S.) - 20:58
4. Yuki Maekawa (Torisu Chuo Kunei H.S.) - 20:59
5. Nanami Aoki (Ritsumeikan Uji H.S.) - 20:59

Junior Men's 4 km
1. Naoki Nakamura (Suma Gakuen H.S.) - 13:00
2. Ryunosuke Hayashi (Uwa H.S.) - 13:02
3. Akira Tomiyasu (Toyokawa Kogyo H.S.) - 13:04

Junior Women's 4 km
1. Tomoka Katada (Ritsumeikan Uji H.S.) - 14:31
2. Sakurako Fukuuchi (Kinki Prep H.S.) - 14:45
3. Kaori Kawazoe (Ritsumeikan Uji H.S.) - 14:48

(c) 2012 Brett Larner
all rights reserved

No comments: