Monday, September 19, 2011

Weekend Track Results

Chugoku Jitsugyodan Long Distance Time Trials
Miyoshi Sports Park, Hiroshima, 9/17/11
click here for complete results

Women's 5000 m
1. Yoshie Kurisu (Team Tenmaya) - 15:56.39
2. Rei Ohara (Team Tenmaya) - 16:21.30
3. Yurika Nakamura (Team Tenmaya) - 16:22.40
4. Kaori Urata (Team Tenmaya) - 16:32.17
5. Miku Kugio (Team Tenmaya) - 17:14.77

Men's 5000 m
1. Charles Ndirangu (Kenya/Sera H.S.) - 13:43.50
2. Takaya Iwasaki (Team Shikoku Denryoku) - 14:08.47
3. Ryo Matsumoto (Team Shikoku Denryoku) - 14:10.47
4. Kazuo Ietani (Team Sanyo Tokushu Seiko) - 14:10.65
5. Akihiko Tsumurai (Team Mazda) - 14:12.81
6. Takehiro Deki (Aoyama Gakuin Univ.) - 14:13.43

Women's 3000 m
1. Susan Wylim (Kenya/Sera H.S.) - 9:06.79
2. Yoko Aizu (Team Shikoku Denryoku) - 9:28.22
3. Shoko Mori (Team Otsuka Seiyaku) - 9:28.97
4. Miho Ihara (Team Shikoku Denryoku) - 9:36.34
5. Ayaka Inoue (Team Otsuka Seiyaku) - 9:38.87


2011 Kinki Regional High School Youth Track and Field Championships
Ojiyama Field, Otsu, 9/16-18/11 - all distance races held 9/18/11
click here for complete results

1st-Yr. Girls' 3000 m
1. Yuki Honbo (Ritsumeikan Uji H.S.) - 9:31.16
2. Kotona Ota (Suma Gakuen H.S.) - 9:31.45
3. Asaka Iwai (Ritsumeikan Uji H.S.) - 9:33.11
4. Yui Fukuda (Suma Gakuen H.S.) - 9:38.36
5. Mizuki Matsuda (Kunei Joshi Gakuin H.S.) - 9:38.91

2nd-Yr. Girls' 3000 m
1. Airi Kiyomasa (Nishiwaki Kogyo H.S.) - 9:29.43
2. Risa Yokoe (Suma Gakuen H.S.) - 9:33.05
3. Mai Hirota (Ritsumeikan Univ.) - 9:33.46
4. Chika Okazaki (Hidaka H.S.) - 9:36.27
5. Nanako Kanno (Ritsumeikan Uji H.S.) - 9:43.76

1st-Yr. Boys' 5000 m
1. Shigeki Fujiwara (Nishiwaki Kogyo H.S.) - 14:57.08
2. Shoma Yamamoto (Nishiwaki Kogyo H.S.) - 15:17.19
3. Ryuta Hosokawa (Osaka Shoin H.S.) - 15:18.77

2nd-Yr. Boys' 5000 m
1. Keisuke Nakatani (Nishiwaki Kogyo H.S.) - 14:44.52
2. Yuki Hirota (Nishiwaki Kogyo H.S.) - 14:45.70
3. Saya Yamamoto (Shiga Gakuen H.S.) - 14:59.02
4. Hirotaka Ido (Tatsuno H.S.) - 14:59.10
5. Kosei Shirokoshi (Ritsumeikan H.S.) - 15:02.13

No comments: