Thursday, July 28, 2011

Joensuu Games Results

2011 Joensuu Games
Loppukilpailu, Finland, 7/27/11
click here for complete results
Men's 5000 m
1. Lewis Korir (KEN) - 13:33.64
2. Tsuyoshi Ugachi (Team Konica Minolta) - 13:38.39
3. Yusuke Takabayashi (Team Toyota) - 13:53.50
4. Chihiro Miyawaki (Team Toyota) - 13:56.03
5. Kazuya Deguchi (Team Asahi Kasei) - 14:14.30

Women's 1500 m
1. Zoe Buckman (Australia) - 4:06.06
2. Erin Donohue (U.S.A.) - 4:07.04
3. Natalia Koreyvo (Finland) - 4:08.31
4. Karin Storbacka (Finland) - 4:13.66
5. Ayako Jinnouchi (Japan) - 4:14.70
6. Ruriko Kubo (Japan) - 4:15.88
-----
10. Minori Hayakari (Kyoto Koka AC) - 4:18.97

No comments: