Monday, September 27, 2010

210th Nittai University Time Trials 5000 m Results

210th Nittai University Time Trials 5000 m Heats
click here for complete results
Men - Heat 39
1. Edward Waweru (Kenya/Team NTN) - 13:18.22
2. Paul Kuira (Kenya/Team Konica Minolta) - 13:22.38
3. Caleb Ndiku (Kenya/Team Nissin Shokuhin) - 13:26.03
4. Patrick Mwaka (Kenya/Team Aisan Kogyo) - 13:27.14
5. Alex Mwangi (Kenya/Team YKK) - 13:31.12
6. Masato Kikuchi (Meiji Univ.) - 13:49.36
7. Samuel Kariuki (Kenya/Team Konica Minolta) - 13:49.57
8. Ikuto Yufu (Komazawa Univ.) - 13:50.53
9. Kazuya Watanabe (Team Shikoku Denryoku) - 13:50.93
10. Takuya Noguchi (Nittai Univ.) - 13:51.42

Women - Heat 29
1. Kayo Sugihara (Team Denso) - 15:48.16
2. Miki Sakakibara (Hamakita Nishi H.S.) - 15:54.36
3. Risa Kikuchi (Team Hitachi) - 16:01.18
4. Michi Tanaka (Team Sekisui Giken) - 16:02.82
5. Misaki Onishi (Team Sekisui Giken) - 16:04.71
6. Yuri Tokushige (Team Starts) - 16:06.12
7. Miki Ohira (Team Mitsui Sumitomo Kaijo) - 16:07.01
8. Kaori Akagawa (Suzuki Hamamatsu AC) - 16:07.71
9. Asami Furuse (Team Kyocera) - 16:08.61
10. Tomomi Higuchi (Team Daihatsu) - 16:09.64

No comments: