Saturday, October 2, 2010

National Sports Festival Day One - Results

2010 National Sports Festival - Top Results
Chiba Sogo Sports Center Stadium, Oct. 1
click here for complete results
Women's 5000 m
1. Tomoka Inadomi (Team Wacoal) - 15:30.34
2. Risa Takenaka (Ritsumeikan Univ.) - 15:31.12
3. Noriko Matsuoka (Suzuki Hamamatsu AC) - 15:34.77
4. Yoshimi Ozaki (Team Daiichi Seimei) - 15:35.95
5. Hikari Yoshimoto (Bukkyo Univ.) - 15:37.72
6. Ayuko Suzuki (Meijo Univ.) - 15:37.83
7. Shoko Mori (Team Otsuka Seiyaku) - 15:44.62
8. Rei Ohara (Team Tenmaya) - 15:45.97
9. Saori Yamashita (Team Hokuren) - 15:52.37
10. Hiroko Shoi (Team Nihon ChemiCon) - 15:56.93

Junior Men's 5000 m - Heat 1
1. Kazuto Nishiike (Suma Gakuen H.S.) - 14:06.46
2. Kenta Murayama (Meisei H.S.) - 14:07.03
3. Shogo Nakamura (Ueno Kogyo H.S.) - 14:07.34

Junior Men's 5000 m - Heat 2
1. Titus Waroru (Kenya/Chinzei H.S.) - 13:58.49
2. Takashi Ichida (Kagoshima Jitsugyo H.S.) - 14:08.23
3. Genki Yagisawa (Nasu Takuyo H.S.) - 14:21.14

No comments: